Ogłoszenie Biuro poprowadzi sprawy spadkowe dla Ciebie

Biuro poprowadzi sprawy spadkowe dla Ciebie

Brak zdjęcia
Prawo spadkowe normuje skutki ustawowe śmierci osoby fizycznej. Śmierć podmiotu, któremu przysługiwało określone prawo, z reguły nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego prawa. Istniejące w chwili śmierci osoby fizycznej układy cywilnoprawne podobnie z reguły nie wygasają, lecz przechodzą na inne podmioty. Kwestie z tym złączone normowane są przepisami prawa spadkowego. Z uwagi na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają z reguły istota bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

Oferta:

Kontakt: Hanna, Dębica, tel. 5703621083, email: rhannap813@o2.pl
Data dodania: 22-03-2020