Ogłoszenie Do sprzedania mam nowe komentarze

Do sprzedania mam nowe komentarze

Brak zdjęcia
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest szczególnie dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla rejentów i komorników sądowych. Będzie on przydatny na rzecz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a również dla osób poszukujących informacji odnośnie do postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie na rzecz przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych, jakie mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w sprawie przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się wyjątkowo do szerokich przemian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym szczególnie niezwyczajnie istotnych przemian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a zarówno licznych przemian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Oferta:

Kontakt: Jacek, Tarnowskie Góry, tel. 7394617517, email: jacek.f963@gmail.com
Data dodania: 12-12-2019