Ogłoszenie Firma sprzeda obsługę w transakcjach zagranicznych

Firma sprzeda obsługę w transakcjach zagranicznych

Brak zdjęcia
Autorzy naszej strony www drobiazgowo omawiają: nowe, zmienione wymogi w zakresie dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia kluczowych pojęć (m.in.: wypłata transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty oraz podstawy prawnej na rzecz dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po peryfraza przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, jakże także elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.), w jaki sposób i elementarnym narzędziem do weryfikacji cen transferowych; zagadnienia spojone z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, szczególnie związane ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa; specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w zakresie cen transferowych. Zapraszamy na nasza stronę www

Oferta:

Kontakt: Mieszko, Jaworzno, tel. 5801959487, email: wmieszko_j425@tlen.pl
Data dodania: 13-12-2019