Ogłoszenie Kurs angielskiego we Wrocławiu z darmowymi książkami

Kurs angielskiego we Wrocławiu z darmowymi książkami

Brak zdjęcia
Jak odczytywać i rozumieć angielskie umowy? stanowi spojenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego dodatkowo wprowadzenia w fundamentalne zadania prawa krajów anglosaskich. Jest to rzeczowy przewodnik na rzecz wszystkich osób, które stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W publikacji drobiazgowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, opisano interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach także wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Następne rozdziały dotyczą: - spotkań biznesowych, tj. prowadzenia spotkań i udziału w nich; - prezentacji biznesowych, w tym umiejętności autoprezentacji, prezentacji profilu oferty produktowej lub usługowej firmy; - rozmów telefonicznych, począwszy od tych dotyczących umawiania spotkań, po stanowiące bieżący kontakt z klientem anglojęzycznym; - negocjacji biznesowych, nie tylko o podwyżkę tymczasem tak jak tych dotyczących negocjacji umowy z kontrahentem; - także korespondencji e-mail

Oferta:

Kontakt: Pola, Rzeszów, tel. 5115276672, email: pola-c485@interia.pl
Data dodania: 11-12-2019