Ogłoszenie Posiadam do sprzedania - zobacz

Posiadam do sprzedania - zobacz

Brak zdjęcia
Do sprzedaży omawiane na stronie www będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób by zawęzić jego wady i wydobyć z niego jakże najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, niezachwianie akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny ścisk zostanie usytuowany na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnorodnych poziomach zarządzania), jakże zarówno na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one w który sposób największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej informacji na praktycznych przykładach. Wprowadzenie przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, które można zaimplementować przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, projekt narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, impuls narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny także wewnętrzny (definicja, pomysł narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, idea narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu także powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Oferta:

Kontakt: Dorian, Ełk, tel. 5422568194, email: dorianj913@tlen.pl
Data dodania: 07-12-2019