Ogłoszenie Sporządzę upadłość spółki

Sporządzę upadłość spółki

Brak zdjęcia
Liczba upadłości konsumenckich wzrosła więc niemal czterokrotnie w stosunku do całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł podobnie miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych kodeksów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono ponad 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest nadzwyczaj istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw, przyjęty poprzez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej zarówno w obszarze przesłanek, w jaki sposób i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza ponad 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a ponadto nowelizuje szereg artykułów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest wyrażenie omowne z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i rzeczowe ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie innowacyjnych kodeksów praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności nowych regulacji wspólnie z propozycjami ich rozwiązania.

Oferta:

Kontakt: Jacek, Wodzisław Śląski, tel. 7679898356, email: pjacek1551@gmail.com
Data dodania: 23-03-2020