Ogłoszenie Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Brak zdjęcia
Polecamy nasza firmę. Naszą pracę opieramy na wyjątkowej na rynku publikacja przygotowana przez doświadczonych specjalistów, jacy w detalach i wyczerpująco omawiają zadania powiązane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego również według wzorów MSR/MSSF, jak i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. Autorzy wybitnie szczegółowo charakteryzują obszary tematyczne powiązane z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, pod kątem wyceny, prezentacji i koniecznych ujawnień w sprawozdaniu finansowym, wymaganych na gruncie zarówno polskich, jakim sposobem i międzynarodowych regulacji bilansowych. Liczne przykłady w użyteczne i zadania z rozwiązaniami, wynikające również z treści standardów, w jaki sposób i egzegezy wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, pomogą każdemu księgowemu w prawidłowym zamknięciu roku. Zapraszamy do kontaktu

Oferta:

Kontakt: Gabriel, Wodzisław Śląski, tel. 6284617798, email: ogabriele448@poczta.pl
Data dodania: 21-12-2019