Ogłoszenie Sprzedam nowy kodeks karny

Sprzedam nowy kodeks karny

Brak zdjęcia
Kodeks postępowania karnego. Strona przedstawia w sposób wszechstronny niniejszy twórczość doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących: przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości także składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników oraz przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Oferta:

Kontakt: Radosław, Opole, tel. 7635767792, email: nradosław-z521@gmail.com
Data dodania: 29-03-2020