Ogłoszenie Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Brak zdjęcia
Strona internetowa został ustalony zwłaszcza z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a podobnie prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się działalnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej także odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a również prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy. Blog internetowy omawia prawa osób, jakich dane personalne są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego oraz formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego dodatkowo inspektora ochrony danych i zwyczaj jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy.

Oferta:

Kontakt: Emilia, Puławy, tel. 5046409232, email: emilia.h780@o2.pl
Data dodania: 26-12-2019